Steenbergen 86 Laakdal 2430
6% BTW

Wij bouwen uw dromen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak te maken op de 6% btw regeling?
  • uw woning is ouder dan 10 jaar,
  • uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt,
  • de uitgevoerde werken omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging; (ontmossen van uw dak valt wel onder de regeling) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd.
Hoe gaat de 6% btw regeling in werking?

Ten eerste krijgt u van ons een attest, die u dient in te vullen en te ondertekenen zodat Pro dak en de belastingen de nodige inlichtingen bevat om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te kunnen opstellen. Pro dak verstrekt u nadien een factuur met alle elementen die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen.

6% sloop en heropbouw

Momenteel geldt het verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw in 32 stedelijke gebieden. In het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat dat deze maatregel veralgemeend zal worden naar heel België.

Related Posts

Leave a comment